KRUMOOhttp://KRUMOO.en-tech.ac.th/
เกี่ยวกับ
เพศ
ชาย
วันเดือนปีเกิด
16 ตุลาคม
อีเมล์
siripong.entech@gmail.com
สถิติ
เพื่อนสมาชิก (50)
100
คะแนนโหวด (0)
0
ติชม (2)
7
ความเกี่ยวข้อง
บุคลากร
สาขาวิชา
3201 - การบัญชี

ติชม


ข้อมูลส่วนบุคคล

คติที่ชื่นชอบ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ผลงาน/สิ่งที่ประสบความสำเร็จ
รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
สิ่งที่อยากจะช่วยเหลือ/สนับสนุน
ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้ลูกศิษย์ทุก ๆ คน
หนังสือโปรด
อสท.
วิชาเรียนโปรด
บัญชี