หารูยาก ที่พอเหมาะ ไว้เจาะแหย่

                                         เจอรูหลวม ก็กลัวหลุด ระวังแจ

                                         เจอรูคับ ลำบากแย่ แหย่ยากจัง

                                         แหย่รูเล็ก มันคับไป แหย่ไม่คล่อง

                                         แหย่รูสอง ยังแน่นไป ใจแทบคลั่ง

                                         แหย่รูสาม ก็น่าเบื่อ เหลือกำลัง


                                         แหย่รูสี่ ยิ่งผิดหวัง หลวมเกินไป


                                         รูหนึ่งสอง คับเกินไป ไม่ได้ที่


                                         รูสามสี่ ก็ยิ่งหลวม ยามสวมใส่


                                         ลองหลายรู ไม่เคยมัน ชักหวั่นใจ


                                         ต้องซื้อใหม่ เข็มขัดที่.... พอดีเอว  
 

                          

สถิติเยี่ยมชม

32044

ติชม