เบอร์โรงเรียน

โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง 038-490490