ปฎิบัติงานเครื่องล่างรถยนต์

1.งานถอด-ประกอบแม่ปั้มเบรก
2.งานถอด-ประกอบดรัมเบรก-ดีสก์เบรก
3.งานถอด-ประกอบลูกหมากล่างบน
4.งานถอด-ประกอบยางหูแหนบ
5.งานถอด-ประกอบแหนบ 
6.งานถอด-ประกอบชุดคันส่ง
7.งานถอด-ประกอบปีกนกบน