โครงการภายในวิทยาลัย

โครงการภายในวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2555


ส่วนงานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการ 'ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'ปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'ค่ายคุณธรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ En-Tech ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'วิศวกรรมแหลมฉบัง ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 3'
โครงการ 'อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษา และรู้คุณค่าภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หล่อเทียน เข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555'
โครงการ 'ร้อยดวงใจ มอบให้แม่ ประจำปีการศึกษา 2555' 
ส่วนงานพัฒนา และอภิบาลนักศึกษา