นายนิสสรณ์ กันทะยศ 
นักศึกษาระดับปวช.1 อิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
นักมวยเวทีราชดำเนิน