วิธีแปลงไฟล์ Word เป็น PDF

ลงโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ PDF ก่อน 
โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งตามลิ้งค์นี้  http://get.adobe.com/reader/otherversions/

หมายเหตุ(ต้องทำการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตก่อนทำการติดตั้ง)

คู่มือการแปลงไฟล์
Word 2007 เป็น PDF

        Download File

คู่มือการแปลงไฟล์ Word 2010 เป็น PDF

        Download File

วีดีโอตัวอย่าง