EN-TECH


กำหนดการวันแห่งความสำเร็จและปัจฉิมนิเทศ


Downloadเอกสารกำหนดการวันแห่งความสำเร็จและปัจฉิมนิเทศ1.กำหนดการ

2. ลำดับการเข้ารับประกาศนียบัตร

3.รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ประเภท ผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับ ปวส.2

4.รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ประเภท ผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับ ปวช.3

5. รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ระดับ ปวส.2

6. รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ระดับ ปวส.(สมทบ)

7. รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ปวช.3

8. รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตร ปวช.3 (สมทบ)

9. แผนผังรับประกาศนียบัตร

10.รายชื่อขึ้นรถบัส

11.ระเบียบการแต่งกาย

12.แผนที่เดินทางไปรับประกาศนียบัตร

13.แผนผังงานเลี้ยง

14. แผนผังรายชื่องานเลี้ยง (โต๊ะจีน)

15.จัดห้องพัก

16.รายชื่อห้องพัก
En-Tech KM © 2013

นโยบาย |
Generated 0.014974 sec.