3 นาทีมีสาระ(2/2562)

 3 นาทีมีสาระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
 

        เดือน พฤศจิกายน

       (สัปดาห์ที่ 1 : 4-8 พฤศจิกายน 2562)

      (สัปดาห์ที่ 2 : 11-15 พฤศจิกายน 2562)

       (สัปดาห์ที่ 3 : 18-22 พฤศจิกายน 2562)

       (สัปดาห์ที่ 4 : 25-29 พฤศจิกายน 2562)


       เดือน ธันวาคม

      (สัปดาห์ที่ 5 : 2-6 ธันวาคม 2562)

      (สัปดาห์ที่ 6 : 9-13 ธันวาคม 2562)

      (สัปดาห์ที่ 7 : 16 -20 ธันวาคม 2562)

       (สัปดาห์ที่ 7 : 16 -20 ธันวาคม 2562)


        เดือน มกราคม

      (สัปดาห์ที่ 10 : 13 - 17  มกราคม 2563)

     (สัปดาห์ที่ 11 : 20 - 24  มกราคม 2563)

      (สัปดาห์ที่ 12 : 27 - 31  มกราคม 2563) 


     เดือน กุมภาพันธ์  

     (สัปดาห์ที่ 13 : 3 - 7  กุมภาพันธ์  2563) 

      (สัปดาห์ที่ 14 : 11 - 14  กุมภาพันธ์  2563) 

       (สัปดาห์ที่ 15 : 17 - 21  กุมภาพันธ์  2563)