3 นาทีมีสาระ(2/2562)

 3 นาทีมีสาระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 
 

        เดือน พฤศจิกายน

       (สัปดาห์ที่ 1 : 4-8 พฤศจิกายน 2562 )

      (สัปดาห์ที่ 2 : 11-15 พฤศจิกายน 2562 )

       ( สัปดาห์ที่ 3 : 18-22 พฤศจิกายน 2562 )

       ( สัปดาห์ที่ 4 : 25-29 พฤศจิกายน 2562 )


       เดือน ธันวาคม

      ( สัปดาห์ที่ 5 : 2-6 ธันวาคม 2562 )

      (สัปดาห์ที่ 6 : 9-13 ธันวาคม 2562 )