ตารางสอบปลายภาค 2-2562

นักศึกษาสามารถเข้าเช็คตารางเรียนผ่านระบบ RMS ของทางวิทยาลัย

>> เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นต้นไป<<