กำหนดการเข้าค่ายพักแรม ณ กองพันปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์

 กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

ณ กองพันปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์


วันที่ 19 มีนาคม 2557

12.00 น. รวมพล ณ วิทยาลัยและขึ้นรถ(ทหาร)เดินทางไปค่าย

13.30 น. เข้ารับฟังวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

14.00 น. เริ่มกิจกรรมการฝึก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. กิจกรรมทดสอบกำลังใจ

22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 20 มีนาคม 2557

08.00 น. รวมพลตรวจเยี่ยมค่าย/ทานอาหารเช้า

08.30 น. กิจกรรมภาคเช้าฐานการทดสอบความสามารถทางกาย

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. กิจกรรมยามบ่าย

15.00 น. พิธีปิดค่าย/เดินทางกลับวิทยาลัย

16.30 น. เดินทางกลับถึงวิทยาลัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


EN-TECH

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์